Thiên Tuyệt Mobile - Võ Lâm 1 Mobile
Thiên Tuyệt Mobile Team
Tái hiện phiên bản CTC&SHXT VLTK1 lên diện thoại.